Bộ lọc tìm kiếm Bộ lọc tìm kiếm

Sàn nhựa hèm khóa Vfloor

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, Chịu được va đập mạnh, Thân thiện với môi trường, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Chống nước, Chống cong vênh, Vfloor
Vfloor V401 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, Chống cong vênh, Thân thiện với môi trường, Chịu được va đập mạnh, Khả năng kháng khuẩn, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Chống nước, Chống mối mọt, Vfloor
Vfloor V402 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống mối mọt, Chống nước, Chống cong vênh, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Khả năng kháng khuẩn, An toàn cho sức khỏe, Thân thiện với môi trường, Chống phai màu, Chống trơn trượt, Vfloor
Vfloor V403 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống trơn trượt, Khả năng kháng khuẩn, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chống cong vênh, An toàn cho sức khỏe, Chống mối mọt, Thân thiện với môi trường, Chống nước, Chống phai màu, Vfloor
Vfloor V404 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống phai màu, Chống trơn trượt, Chống cong vênh, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Khả năng kháng khuẩn, Chống mối mọt, Thân thiện với môi trường, An toàn cho sức khỏe, Chống nước, Vfloor
Vfloor V405 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống nước, Chống mối mọt, Thân thiện với môi trường, Chống cong vênh, Khả năng kháng khuẩn, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Vfloor
Vfloor V407 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống mối mọt, Chống nước, Chống cong vênh, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Khả năng kháng khuẩn, An toàn cho sức khỏe, Thân thiện với môi trường, Chống phai màu, Chống trơn trượt, Vfloor
Vfloor V408 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 6mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống mối mọt, Chống trơn trượt, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Siêu chống nước, Chống nước, Thân thiện với môi trường, Chống phai màu, Chống cong vênh, Vfloor
Vfloor V602 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 6mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống phai màu, Chống trơn trượt, Chống cong vênh, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Thân thiện với môi trường, Chống mối mọt, An toàn cho sức khỏe, Chống nước, Vfloor
Vfloor V603 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 6mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống mối mọt, Chống cong vênh, Thân thiện với môi trường, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Chống nước, Vfloor
Vfloor V604 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 6mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống nước, Chống mối mọt, Thân thiện với môi trường, Chống cong vênh, Khả năng kháng khuẩn, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Vfloor
Vfloor V605 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 6mm, 1220 x 150mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống mối mọt, Chống cong vênh, Thân thiện với môi trường, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Chống nước, Vfloor
Vfloor V606 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 180mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống phai màu, Chống trơn trượt, An toàn cho sức khỏe, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Thân thiện với môi trường, Chống cong vênh, Chống mối mọt, Chống nước, Vfloor
Vfloor VP411 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 180mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống phai màu, Chống trơn trượt, An toàn cho sức khỏe, Có sẵn lớp cao su IXPE, Chịu được va đập mạnh, Thân thiện với môi trường, Chống cong vênh, Chống mối mọt, Chống nước, Vfloor
Vfloor VP412 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates:

Liên hệ để biết giá Liên hệ nhận giá Ưu Đãi
Dày 4mm, 1220 x 180mm, V-Groore painted bevel, SPC, Chống nước, Chống mối mọt, Thân thiện với môi trường, Chống cong vênh, Khả năng kháng khuẩn, Chịu được va đập mạnh, Có sẵn lớp cao su IXPE, An toàn cho sức khỏe, Chống trơn trượt, Chống phai màu, Vfloor
Vfloor VP413 là loại vật liệu hỗn hợp (composite) với thành phần chính là bột đá (Stone) kết hợp với PVC nguyên sinh (Plastic) tạo thành, dung để ốp lát sàn...
Còn hàng
Shipping time and rates: